SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI :
Ünvanı     :  özkaleli market erhan özkaleli ozkaleligida.com satış  sitesi sahibi
Adresi      : Adnan Menderes Caddesi  No:3 60400-Zile/TOKAT 
Telefon    : 0356 317 10 35  
Faks        : 0356 317 10 35
Email      : info@ozkaleligida.com 
Web-site  :  www.ozkaleligida.com

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI nın SATICI ya ait www.ozkaleligida.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Niteliği, Rengi, Ambalajı ve  Satış Bedeli sitede belirtildiği gibidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.ozkaleligida.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
4.2-Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve satış faturası ve sevk irsaliyesi ile teslim edilmesinden sorumludur. Ayrıca 700 TL ve üzeri alışverişlerden kargo ücreti alınmadan sevkiyat yapılır.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda okunup kabul edildiğinin beyan edilmesi yeterlidir. Ve Ürün bedelinin ALICI nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ya aittir.
4.7-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 
4.8-www.ozkaleligida.com sanal satış mağazamızdan  satılan ürünlerden olan  arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli değişimlerin yapılması için SATICI ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 
4.9- İşbu sözleşme, elektronik ortamda ALICI tarafından kabul edilip onaylanmasından sonra geçerlilik kazanır.
4.10- Sipariş iptalleriniz için aynı gün içerisinde 0 356 317 10 35 nolu telefona bilgi vermek için arayınız.

MADDE 5- YETKİLİ MAHKEME 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Zile tüketici mahkemeleri ve asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
ÖZKALELİ SATIŞ MAĞAZASI ERHAN ÖZKALELİ ozkaleligida.com  online satış sitesi sahibi